INFORMATION

INFORMATION

THÔNG TIN NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

09/07/2023

MEGANE PRINCE đề cao đóng góp dành cho Việt Nam như một sứ mệnh của các doanh nghiệp Nhật Bản đang mở rộng sang Việt Nam.

Ngoài ra, cũng giống như tất cả cửa hàng của chúng tôi ở Nhật Bản, chúng tôi sẽ tập trung vào các hoạt động SDGs.

Trong khuôn khổ chương trình này,chúng tôi đã ghé thăm ba trại trẻ mồ côi ở TP.HCM và tỉnh Bình Dương và đã tặng kính mắt tại đây.

Chúng tôi sin giới thiệu một số nội dung trong hoạt động lần này.